• பேனர் 01
  • பேனர் 02
  • பேனர் 03

ஏன் எங்களை தேர்வு செய்தாய்


  • பற்றி
ஜினான் ஜான் ஹாங் நூற்றாண்டு மரவேலை இயந்திரம் கம்பெனி, லிமிடெட் 2010 முதல் மரவேலை உபகரணங்களை படமாக்குவதிலும், வெற்றிடமாக்குவதிலும் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. பல ஆண்டு வளர்ச்சியின் மூலம், எங்கள் நிறுவனம் மடக்கு இயந்திரங்கள் மற்றும் கவர் இயந்திரங்களை தயாரிப்பதில் பணக்கார அனுபவத்தை குவித்துள்ளது. எங்கள் தயாரிப்புகளில் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை அழுத்தும் இயந்திரங்கள், வெற்றிட மடக்கு இயந்திரங்கள், மறைக்கும் இயந்திரங்கள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய தயாரிப்புகள் போன்ற அனைத்து வகையான அழுத்தும் இயந்திரங்களும் அடங்கும். நாங்கள் எங்கள் வர்த்தக முத்திரையை "ZHSJ" என்று 2012 இல் பதிவுசெய்தோம், மேலும் இது வீட்டிலும் கப்பலிலும் ஒரு நல்ல பெயரைப் பெறுகிறது .